​​​​​​​Om SEMSA - Senter for Mat- og Sukkeravhengighet

SEMSA

Siden 2007 har SEMSA behandlet mat- og sukkeravhengige etter avhengighetsmodellen.

Grunnet studier vil det fremover kun være tilbud om intensive motivasjons- og inspirasjonskurs for deg som ønsker å komme i gang. Disse kursene vil gi deg mange verktøy.

 

Tone Glestad
Senterleder

Tone Glestad er grunnlegger av SEMSA. Hun er sertifisert psykodramaterapeut fra Morenoinstituttet, avhengighetsterapeut fra Forsa (Sverige) og ADDIS®-sertifisert*. Tone har selv vært i tilfriskning siden 2005 og forstår konsekvensene avhengighet kan skape.

I samarbeid med Bitten Jonsson
Addiction Specialist

Bitten Jonsson, svensk registrert sykepleier, addictionspesialist og forfatter av Sukkerbomben. Siden 2006 har Bitten vært Tones mentor og veileder, og de har sammen holdt kurs i Sverige. SEMSAs behandlingstilbud er lagt opp etter Bittens konsept. For mer informasjon om Bitten, se hennes nettside www.bittensaddiction.com.

* ADDIS er et kartleggingsverktøy for alkohol og andre rusmidler.